09 Δεκεμβρίου 2009

12


No.12 Favorite Album of the Decade (2000-2009)
Björk

Vespertine
(2001, Elektra)

Björk "Pagan Poetry"


No.12 Favorite Album of 2009
Wild Beasts
Two Dancers
(Domino)

Wild Beasts "When I'm Sleepy"


Δεν υπάρχουν σχόλια: