08 Δεκεμβρίου 2009

13

No.13 Favorite Album of the Decade (2000-2009)
Espers

II
(2006, Drag City)

Espers "Cruel Storm"No.13 Favorite Album of 2009
The Big Pink
A Brief History of Love
(4AD)

The Big Pink "Velvet"


Δεν υπάρχουν σχόλια: