10 Δεκεμβρίου 2009

11

No.11 Favorite Album of the Decade (2000-2009)
The White Stripes

Elephant
(2003, V2)

The White Stripes "In the Cold, Cold Night"
No.11
Favorite Album of 2009

Sébastien Schuller
Evenfall
(Green United Music)

Sébastien Schuller "The Border"Δεν υπάρχουν σχόλια: