05 Δεκεμβρίου 2009

16


No.16
Favorite Album of the Decade (2000-2009)
The Radio Dept.
Pet Grief
(2006, Labrador)

"Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου...
ποιον αγαπάς περισσότερο?
Το Pet Grief ή το Lesser Matters?
Το Lesser Matters ή...το Pet Grief!?"

The Radio Dept. "It's Personal"No.16 Favorite Album of 2009
Piano Magic
Ovations
(Make Mine Music)

"μα...που είναι η Lisa Gerrard???"

Piano Magic "The Blue Hour"
Δεν υπάρχουν σχόλια: