06 Δεκεμβρίου 2009

15

No.15 Favorite Album of the Decade (2000-2009)
Daft Punk
Discovery
(2001, Virgin)

"...χορευτική νιρβάνα"

Daft Punk "Veridis Quo"



No.15 Favorite Album of 2009
Antony and the Johnsons

The Crying Light

(Secretly Canadian)


"...άγγιγμα ψυχής"


Antony and the Johnsons "One Dove"


Δεν υπάρχουν σχόλια: