18 Δεκεμβρίου 2009

3


No.3
Favorite Album of the Decade (2000-2009)
Arcade Fire
Funeral
(2005, Merge)

Arcade Fire
"Crown of Love"
Arcade Fire "Old Flame" (From Arcade Fire EP)No.3 Favorite Album of 2009
Espers

III
(Drag City)


Espers "Caroline"
Espers "Another Moon Song"
Δεν υπάρχουν σχόλια: