15 Δεκεμβρίου 2008

#6 "Rook"

No.6 Favorite Album 2008
Shearwater
Rook
(Matador)


"Horse without rider
Lungs without breathing
Day without light
Song without singing
a song..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: